Megalakult Vajdasági Magyar Jogász Egylet

Megalakult Vajdasági Magyar Jogász Egylet

Megalakult a vajdasági magyar jogászok szervezete, a Vajdasági Magyar Jogász Egylet.Az alakuló közgyűlést  2016. március 29-én tartották Újvidéken, az Egylet székhelyén, a József Attila utca 16-18. szám alatt.Az alapító tagok Nyilas Mihály, Várady Tibor, Berényi Ernő, Szűcs Magdolna, Letsch Endre, Miavecz Béla, Dudás Attila, Nágel János, Szakállas Zsolt, Fejős István, Búcsú Árpád, Szilágyi Miklós. Az Egylet a jogászok társadalmi szerveződés útján kifejtett cselekvése; a jogi gondolkodásmód előmozdítása; a jogi hagyományok ápolása; ajánlások megfogalmazása jogszabályok módosításának kezdeményezésére és jogszabályok véleményezése; a Szerb Köztársaság jogszabályainak tanulmányozása, különös tekintettel a kisebbségi jogokra; a kisebbségi jogokkal kapcsolatos jogszabályok összehasonlító elemzése; hazai és külföldi jogászok közti szakmai és tudományos kapcsolatok kiépítése; vajdasági magyar jogászértekezletek megszervezése; előadások, viták szervezése; publikációk megjelentetése; szakmai továbbképzések megszervezése; hazai és külföldi hasonló tevékenységet folytató egyesületekkel kialakítandó együttműködés, valamint a szerbiai magyar jogi terminológia fejlesztése érdekében alakult meg, különös figyelemmel a magyar nemzeti kisebbség törekvéseire. Az Egyletet a Cégnyilvántartási Ügynökség 2016. március 29-én jegyezte be BU 4373/2016 szám alatt, 9412 - szakmai társulások tevékenysége megjelöléssel, amely tevékenységét a jog terén, a jogtudomány és joghagyomány fenntartása és előmozdítása érdekében fejti ki Vajdaság AT területén, különös tekintettel a vajdasági magyar nemzeti kisebbség jogállására. Az Egylet szervei az elnökség és felügyelőbizottság, és tagjainak megbízatási ideje hat évre szól.Az elnökség elnöke Nyilas Mihály, helyettese Szilágyi Miklós.A felügyelőbizottság tagjai Nágel János, Fejős István és Dudás Attila.Az Egylet titkára Szakállas Zsolt. A Vajdasági Magyar Jogász Egylet azzal a céllal alakult meg, hogy összefogja a tagság soraiba önkéntes alapon csatlakozó vajdasági magyar jogászokat, hogy egymást segítve, erősítve fejtsék ki szakmai tevékenységüket.