Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

Megalakult a Vajdasági Magyar Jogász Egylet (VMJE). Az alapító tagok Berényi Ernő, Búcsú Árpád, dr. Dudás Attila, dr. Fejős István, dr. Letsch Endre, mgr. Miavecz Béla, Nágel János, Nyilas Mihály, Szakállas Zsolt, Szilágyi Miklós, dr. Szűcs Magdolna és dr. Várady Tibor. Az Egylet székhelye Újvidéken, a József Attila utca 16-18. szám alatt van. Szervei az elnökség és a felügyelőbizottság.Célunk egyénileg és közösségileg erősíteni a vajdasági magyar jogásztársadalmat - szakmailag, a magyar jogi szaknyelv használatában és a kapcsolatrendszer kiépítésében egyaránt. Egyesületünk egyebek közt kerekasztalokat és tanácskozásokat kíván szervezni jogi témákban, a vajdasági magyar jogi szakirodalomban jelenlévő űrt pótolandó kiadói tevékenységbe szeretne kezdeni, és vélemények és javaslatok megfogalmazásával tevékenyen részt szeretne venni a jogalkotási folyamatokban. Egyesületünk együttműködés céljából kapcsolatokat létesít a hasonló hazai, magyarországi, határon túli magyar és más külföldi  szervezetekkel.Megismerhetők vagyunk a mától elérhető www.vmje.rs honlapunkon, ahol tagfelvételi kérelem is benyújtható, melyről az elnökség igen gyorsan, egy napos határidőn belül határoz. Szándékunk rövid időn belül civil szervezetünk tagjává tenni miden erre nyitott vajdasági magyar jogászt és joghallgatót.A VMJE elnökségének elnökeNyilas Mihály