Magyar Jogásznak lenni a Vajdaságban

Magyar Jogásznak lenni a Vajdaságban

A Vajdasági Magyar Jogász Egylet 2017. február 11-én a Tartományi Képviselőház nagytermében Magyar Jogásznak lenni Vajdaságban címmel sikeres tanácskozást szervezett, amelynek mintegy 78 résztvevője volt.A tanácskozáson köszöntőt Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Nyilas Mihály, a tartományi kormány alelnöke és a Vajdasági Magyar Jogász Egylet elnöke mondott.Nyilas Mihály szavai szerint, vajdasági jogásznak lenni nem könnyű, hiszen úgy a szerb, mint a magyar jogban és jogi szakterminológiában jártasnak kell lennie, ám a jogász szakma és hivatás az egyik legszebb és számos lehetőséget biztosít az érvényesüléshez.Az előadók közül dr. Várady Tibor nemzetközi jogász A többnyelvűség, mint valóság a jogban címmel tartott előadást, Berényi Ernő bíró felszólalásában pedig a magyar nemzeti kisebbség részvételi arányát ismertette igazságügyi rendszerünkben. Előadásában arra fektette a hangsúlyt, hogy motiválja a fiatal, magyar kollégákat, hiszen kevés a magyar anyanyelvű bíró és ügyész és a vajdasági magyar jogásztársadalmat az elöregedés veszélyezteti. Búcsú Árpád bíró az igazságügyi szervek szervezeti felépítéséről és hatáskörét ismertette, míg Szakállas Zsolt, a VMJE titkára, a szerb kormány kisebbségvédelmi cselekvési tervének jogi vetületeit mutatta be. Ezt követően A magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében címmel a budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója, Csóti György tartott előadást.A Vajdasági Magyar Jogász Egylet őszre újabb tanácskozást szeretne megszervezni, amikor az átfogó elméleti ismeretek mellett, nagyobb hangsúlyt fektetne a gyakorlatra is.www.magyarszo.rs/hu/3291/vajdasag/160491/Magyar-jog%C3%A1sznak-lenni-Vajdas%C3%A1gban.htmwww.vajma.info/cikk/tudomany/5134/Magyar-jogasznak-lenni-Vajdasagban.htmlwww.pannonrtv.com/web2/?p=313675