HARMINCKILENCEDIK JOGÁSZ VÁNDORGYŰLÉS - Pécs

HARMINCKILENCEDIK JOGÁSZ VÁNDORGYŰLÉS - Pécs

A Magyar Jogász Egylet (www.jogaszegylet.hu) 2017. május 4-6-án rendezte meg HARMINCKILENCEDIK JOGÁSZ VÁNDORGYŰLÉSÉT, Pécsen. A Vándorgyűlés szakmai továbbképzést jelentő programja, a hagyományokhoz híven, plenáris ülés és három-három párhuzamos szekcióülés keretében zajlott le. A plenáris ülés témája a Az Országgyűlés törvényalkotási tevékenysége – a jog és politika kapcsolata  volt. Az előadó dr. Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnöke volt, a társelőadók pedig dr. Jakab András, az MTA Jogtudományi Intézetének igazgatója, dr. Kiss Elemér ügyvéd, volt kancellária miniszter, dr. Répássy Róbert országgyűlési képviselő és dr. Stumpf István alkotmánybíró voltak. A szekcióülések a következő témákat ölelték fel: A bírósági végrehajtási törvény alapkérdései, Új védői jogok és kötelességek, Az új Munka Törvénykönyv alkalmazásával kapcsolatos jogalkalmazási problémák, Az új közigazgatási perrendtartás, IM Funkciómegosztás - bizonyítás szabályai az új Be.-ben, Az osztott perszerkezet hatása az eljárásra.Anyaországi testvéregyletünk szívélyes meghívásának eleget téve a VMJE-t a Vándorgyűlésen Nyilas Mihály, a VMJE elnöke és Szakállas Zsolt a VMJE titkára képviselték. A MJE vezetőivel folytatott megbeszéléseken megfontolásra kerültek jövőbeni együttműködési lehetőségeink. A MJE mindenben segíteni kívánja egyletünk tevékenységét. A közeljövőben várható, hogy a két szakmai civil szervezet közösen szervez képzéseket az érdekelt vajdasági magyar jogászoknak és joghallgatóknak.