Jog a mindennapjainkban

Jog a mindennapjainkban

Jog a mindennapjainkban címmel tartott kétnapos tanácskozását december 1-jén és 2-án, Újvidéken, a Vajdasági Magyar Jogász Egylet.A konferencia első napjának az Európa Kollégium adott helyet, amely a rendezvény társszervezője is volt egyben.„Közelebb kellene hozni a jogban járatlan emberekhez a jog világát, emellett a jogelmélet és a joggyakorlat közötti távolságot is csökkenteni kell.” – mondta Nyilas Mihály, a Vajdasági Magyar Jogász Egylet (VMJE) elnöke, tartományi kormányfőhelyettes, oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár, a jogászkonferencia megnyitóján.A megnyitót követően dr. Letsch Endre, Molnár Ferenc és dr. Dudás Attila szerzők bemutatták a jogász szakmát népszerűsítő Jogász ABC című kiadványt, és elmondták, hogy napjainkban az egyik leggyakoribb akadály a szaknyelv ismeretének hiánya, amit pótolni kell. Ezt követően a vajdasági és a magyarországi ügyvédi pálya közötti hasonlóságokat és eltéréseket vették számba az előadók. Dávid Hargita magyarkanizsai ügyvéd a hazai helyzetről beszélt, a magyarországi gyakorlatról pedig dr. Klenanc Miklós újvidéki származású budapesti ügyvéd számolt be.A tanácskozás második napja a Tartományi Képviselőház üléstermében került megrendezésre, melynek kiemelt témái a vajdasági magyar és az anyaországi közjegyzői szerepkör összehasonlítása, a jogásznyelv és a szakfordításnak kérdésköre, valamint a kisebbségi nyelvhasználati jogok Kárpát-medencei érvényesülése voltak.A tanácskozás részvevőit vendéglátóként Pásztor István házelnök üdvözölte, aki beszédében hangsúlyozta: nagyra értékeli a Vajdasági Magyar Jogász Egylet létrehozása és a tagosítás érdekében kifejtett erőfeszítéseket.A köszöntő beszéd után a szerbiai közjegyzői hivatásról számolt be mgr. Miavecz Béla, aki előadásában az utánpótlás fontosságára fektette a hangsúlyt, a magyarországi gyakorlatot pedig dr. Molnár Tamás helyettes közjegyző ismertette.A konferencia folytatásában Orosz János beszélt a magyar–szerb, szerb–magyar jogi és közigazgatási szótár készítésének részleteiről, a szakfordítás kapcsán pedig a magyar Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda képviseletében Csányi-Siffel Enikő tartott előadást.Bájity Borisz a vajdasági, dr. Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója a Kárpát-medencei nyelvhasználati jogérvényesítés témáját járta körül.A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a nemzeti kisebbségek önazonossága  megtartásának egyik alapfeltétele az anyanyelv teljes körű használata, ami pedig az állami jogalkotás és jogalkalmazás függvénye.A Vajdasági Magyar Jogász Egylet tavaszra újabb szakmai tanácskozás megszervezését tervezi, hiszen célja a vajdasági magyar jogászok szakmai útjának egyengetése, a jogászpalánták felkarolása és ezáltal egy erős jogásztársadalom kialakítása.