Könyvek

Milyen jogon? Jogász-ABC fiataloknak (Dudás Attila, Letsch Endre, Molnár Ferenc)

„Ha azzal kezdem, hogy a jog maga az élet, átszövi, behálózza mindennapjaink perceit, mi több, másodperctöredékeit, mélyen beleivódik életünk féltve őrzött és rejtett zugaiba, akkor reménykedhetek fölcsigázó képességem hatékonyságában. Eredményes szeretnék lenni ebbéli föladatom teljesítésében, és abban reménykedem, hogy az eddig még matematikusi, fizikusi, vegyészi, egyéb természet- vagy társadalomtudományi szakmai jövő álmát dédelgető ifjakat is irányváltásra késztethetem. (…) Legyünk jogászok, de az odavezető, rózsaszirommal (és tövissel) meghintett úton való végighaladás némi előzményt, szakmai előtudást is föltételez, ezért könyvünkben az alapfogalmak (…) bemutatásával kívánom fölkelteni a kedves olvasó érdeklődését és előidézni jogászi szempontú elhatározásának megszilárdulását. Érdemes tehát jogi pályára lépni!” (LETSCH Endre)

„Minden ember, amikor megszületik és belesír a nagyvilágba, de természetesen élete folyamán is egy halom jogviszony alanya, ne adj’ isten, tárgya lesz. Ha azonban igazán szerencsés, büntetőjogi viszonyba nem feltétlenül keveredik. (…) Minden kedves olvasónknak ehhez hasonló szerencsét kívánunk annak érdekében, hogy elkerülhessék a büntetőjogi viszonyokban való bárminemű szerepvállalást – kivéve persze, ha önszántukból bele nem törődnek abba a »sorscsapásba«, hogy büntetőbírók, esetleg ügyészek vagy a büntetőjogban praktizáló ügyvédek nem lesznek.” (MOLNÁR Ferenc)

„A polgári jog olyannyira átszövi életünket, hogy annak leggyakrabban nem is vagyunk tudatában. (…) A polgári joggal bizony születésünktől fogva mindennap találkozunk, és életünk végéig (sőt még azon túl is) elkísér bennünket. Kívánom azonban mindannyiunknak, hogy a polgári joggal való mindennapi kapcsolatunkat úgy éljük meg, mint életcéljaink megvalósulásának, személyiségünk kifejezésének jogi keretrendszerét, ne pedig úgy, mint a jogrend – szabad akaratunkat korlátozó – kényszerű érvényesülését.” (DUDÁS Attila)

A könyv megrendelhető és letölthető e-könyv-formátumban a következő linkre (letöltési útmutató) kattintva.


Nyomtatott kiadásban, postai megrendeléssel az alábbi űrlap kitöltésével

500.00 Din    X     db.

A nagy merénylő

1931. szeptember tizenkettedikéről tizenharmadikára virradó éjszaka, közvetlenül éjfél után Biatorbágyon merénylet történt, amely huszonkét ember halálát okozta: a vasúti viaduktnál pokolgép robbant, ez a pályatest egyik sínszálát felszakította, és ezáltal a katasztrófát előidézte. A pokolgép akkor robbant fel, amikor a Bécsbe tartó nemzetközi gyorsvonat áthaladt felette. A szerelvény mozdonya és a tizenegy kocsi közül az első hat a mélybe zuhant, huszonkét ember meghalt, tizenheten súlyosan megsérültek. A menetrend szerint a bécsi gyors előtt tizenöt perccel egy tehervonatnak kellett volna áthaladnia a hídon, amelyet azonban késés miatt félreállítottak, s előreengedték a gyorsvonatot. A robbantás után a nyomozók megtalálták a robbanószerkezetet és egy levelet, amelyben kommunista szervezkedésről írtak. A helyszínen jelen volt a merénylet elkövetője, a csantavéri születésű, de Bécsben élő Matuska Szilveszter részvénytársasági igazgató is, aki akkor még azt állította, hogy a vonat egyik lezuhant kocsijában utazott. Csodálatos menekülését ecsetelve felkeltette a gyanút a nyomozókban, de valahogy sikerült tisztáznia magát.
(…)
Matuskát 1931. október 7-én tartóztatták le Bécsben – a kihallgatásokat és a beismerő vallomást követően a tárgyalást 1932 júniusában tartották. A tárgyaláson a merénylő mindvégig elmebeteget játszott, az őt hatalmában tartó Leót emlegette, az orvosok azonban épelméjűnek nyilvánították, és így hat év börtönbüntetésre ítélték, mert „gonosz szándékkal elkövetett bűncselekményekkel az emberélet, az egészség és testi épség, valamint nagymértékben idegen tulajdon veszélyeztetését idézte elő (…)”
(…)
A Matuska-per – amely során rengeteg tanút hallgattak meg – legfontosabb kérdése az volt: őrült-e vagy épeszű a Magyarországon még csak vádlott ausztriai fegyenc…
A budapesti főtárgyaláson az elnök dr. Márton Albert volt – a tudósítások szerint intellektusban Matuska Szilveszter messze felette állt –, a vádat dr. Götz Károly, a Pestvidéki Ügyészség helyettes elnöke képviselte, a védelmet pedig dr. Lévai Tibor ügyvéd látta el, akit a vádlott felesége bízott meg. A védelem a főtárgyalás utolsó előtti napján felmentést kért, mert „(…) a vádlott a cselekmény elkövetése idejében szabad akaratelhatározási képességét kizáró elmezavarban szenvedett”. Mindenáron azt szerették volna elérni, hogy hátralevő életét ne nyomorúságos börtönben, hanem kellemesebb légkörű elmegyógyintézetben élje le. 1934. november 20-án – hétórás indoklás után! – megtörtént a halálos ítélet kihirdetése, amelyet a laptudósítások szerint Matuska halálsápadtan hallgatott. A Pestvidéki Törvényszék az 1875:5.tc.-be foglalt büntető törvénykönyv (Csemegy-kódex) 278. paragrafusába ütköző huszonkét rendbeli gyilkosság és tizennégy rendbeli gyilkossági kísérlet bűntette miatt (enyhítő körülményt is találva: büntetlen előéletét és degenerált alkatát) összbüntetésül halálra mint főbüntetésre, ezenfelül tízévi hivatalvesztésre mint mellékbüntetésre ítélte.

A Matuska Szilveszterről szóló jelen regény íróját kora ifjúsága óta foglalkoztatja hírhedett földijének, Matuska Szilveszternek „világraszóló tette” és ellentmondásokkal teli élete. A borotvaélen táncoló zseni és szörnyeteg. Az „okosbolond”, ahogy vallomásai alapján írták róla. A lelketlen tömeggyilkos és a mélyen vallásos kántortanító. Foglalkoztatta a Pestvidéki Törvényszéken zajló főtárgyalás, ahol hatalmas volt az érdeklődés, s ahol a megjelentek, a tanúnak idézettek között szép számban voltak csantavériek is. (…)

A könyv megrendelhető és letölthető e-könyv-formátumban a következő linkre (letöltési útmutató) kattintva.A könyv megrendelhető nyomtatott kiadásban, postai megrendeléssel az alábbi űrlap kitöltésével:
500.00 Din    X     db.

Könyvek a kosárban

Cím Mennyiség Ár Könyvre összesen Törlés

A megrendelést személyes adatainak beírását követően küldje el. Megrendelését köszönjük.


Megrendelő neve:
Megrendelő email címe:
Megrendelő telefonszáma:
Megrendelő postázási címe:
CAPTCHA