Milyen jogon? Jogász-ABC fiataloknak (Dudás Attila, Letsch Endre, Molnár Ferenc)

Milyen jogon? Jogász-ABC fiataloknak (Dudás Attila, Letsch Endre, Molnár Ferenc)

500.00 Din


„Ha azzal kezdem, hogy a jog maga az élet, átszövi, behálózza mindennapjaink perceit, mi több, másodperctöredékeit, mélyen beleivódik életünk féltve őrzött és rejtett zugaiba, akkor reménykedhetek fölcsigázó képességem hatékonyságában. Eredményes szeretnék lenni ebbéli föladatom teljesítésében, és abban reménykedem, hogy az eddig még matematikusi, fizikusi, vegyészi, egyéb természet- vagy társadalomtudományi szakmai jövő álmát dédelgető ifjakat is irányváltásra késztethetem. (…) Legyünk jogászok, de az odavezető, rózsaszirommal (és tövissel) meghintett úton való végighaladás némi előzményt, szakmai előtudást is föltételez, ezért könyvünkben az alapfogalmak (…) bemutatásával kívánom fölkelteni a kedves olvasó érdeklődését és előidézni jogászi szempontú elhatározásának megszilárdulását. Érdemes tehát jogi pályára lépni!” (LETSCH Endre) „Minden ember, amikor megszületik és belesír a nagyvilágba, de természetesen élete folyamán is egy halom jogviszony alanya, ne adj’ isten, tárgya lesz. Ha azonban igazán szerencsés, büntetőjogi viszonyba nem feltétlenül keveredik. (…) Minden kedves olvasónknak ehhez hasonló szerencsét kívánunk annak érdekében, hogy elkerülhessék a büntetőjogi viszonyokban való bárminemű szerepvállalást – kivéve persze, ha önszántukból bele nem törődnek abba a »sorscsapásba«, hogy büntetőbírók, esetleg ügyészek vagy a büntetőjogban praktizáló ügyvédek nem lesznek.” (MOLNÁR Ferenc) „A polgári jog olyannyira átszövi életünket, hogy annak leggyakrabban nem is vagyunk tudatában. (…) A polgári joggal bizony születésünktől fogva mindennap találkozunk, és életünk végéig (sőt még azon túl is) elkísér bennünket. Kívánom azonban mindannyiunknak, hogy a polgári joggal való mindennapi kapcsolatunkat úgy éljük meg, mint életcéljaink megvalósulásának, személyiségünk kifejezésének jogi keretrendszerét, ne pedig úgy, mint a jogrend – szabad akaratunkat korlátozó – kényszerű érvényesülését.” (DUDÁS Attila)

A könyv e-könyv-formátumban megrendelhető és letölthető ITT.