Jog a mindennapjainkban

Jog a mindennapjainkban címmel tartott kétnapos tanácskozását december 1-jén és 2-án, Újvidéken, a Vajdasági Magyar Jogász Egylet.

A konferencia első napjának az Európa Kollégium adott helyet, amely a rendezvény társszervezője is volt egyben.

„Közelebb kellene hozni a jogban járatlan emberekhez a jog világát, emellett a jogelmélet és a joggyakorlat közötti távolságot is csökkenteni kell.” – mondta Nyilas Mihály, a Vajdasági Magyar Jogász Egylet (VMJE) elnöke, tartományi kormányfőhelyettes, oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár, a jogászkonferencia megnyitóján.

A megnyitót követően dr. Letsch Endre, Molnár Ferenc és dr. Dudás Attila szerzők bemutatták a jogász szakmát népszerűsítő Jogász ABC című kiadványt, és elmondták, hogy napjainkban az egyik leggyakoribb akadály a szaknyelv ismeretének hiánya, amit pótolni kell. Ezt követően a vajdasági és a magyarországi ügyvédi pálya közötti hasonlóságokat és eltéréseket vették számba az előadók. Dávid Hargita magyarkanizsai ügyvéd a hazai helyzetről beszélt, a magyarországi gyakorlatról pedig dr. Klenanc Miklós újvidéki származású budapesti ügyvéd számolt be.

A tanácskozás második napja a Tartományi Képviselőház üléstermében került megrendezésre, melynek kiemelt témái a vajdasági magyar és az anyaországi közjegyzői szerepkör összehasonlítása, a jogásznyelv és a szakfordításnak kérdésköre, valamint a kisebbségi nyelvhasználati jogok Kárpát-medencei érvényesülése voltak.

A tanácskozás részvevőit vendéglátóként Pásztor István házelnök üdvözölte, aki beszédében hangsúlyozta: nagyra értékeli a Vajdasági Magyar Jogász Egylet létrehozása és a tagosítás érdekében kifejtett erőfeszítéseket.

A köszöntő beszéd után a szerbiai közjegyzői hivatásról számolt be mgr. Miavecz Béla, aki előadásában az utánpótlás fontosságára fektette a hangsúlyt, a magyarországi gyakorlatot pedig dr. Molnár Tamás helyettes közjegyző ismertette.

A konferencia folytatásában Orosz János beszélt a magyar–szerb, szerb–magyar jogi és közigazgatási szótár készítésének részleteiről, a szakfordítás kapcsán pedig a magyar Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda képviseletében Csányi-Siffel Enikő tartott előadást.

Bájity Borisz a vajdasági, dr. Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója a Kárpát-medencei nyelvhasználati jogérvényesítés témáját járta körül.

A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a nemzeti kisebbségek önazonossága  megtartásának egyik alapfeltétele az anyanyelv teljes körű használata, ami pedig az állami jogalkotás és jogalkalmazás függvénye.

A Vajdasági Magyar Jogász Egylet tavaszra újabb szakmai tanácskozás megszervezését tervezi, hiszen célja a vajdasági magyar jogászok szakmai útjának egyengetése, a jogászpalánták felkarolása és ezáltal egy erős jogásztársadalom kialakítása.